ZASTŘEŠENÍ SUŠIČKY OBILÍ

Konstrukční část dokumentace pro stavební povolení, statický výpočet, výrobní a montážní dokumentace ocelové konstrukce.